OM BEPE PLÅTSLAGERI

Be-Pe plåtslageri är ett litet familjärt företag beläget i centrala Uppsala.

Vi är 5 anställda på företaget varav 4 är plåtslagare med yrkesbevis. Samtliga plåtslagare har många års erfarenhet inom yrket.

Vi åtar oss alla sorters tak och plåtarbeten. Vi jobbar med stålplåt, koppar, aluminium, rostfritt och zink. Vi utför även snöskottning, taksäkerhetsarbeten, besiktningar av tak samt erbjuder projektering.

Vi vänder oss till byggnadsföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i Uppsala med omnejd.

I verkstaden finns all nödvändig utrustning för att utföra ett gediget plåtslageriarbete.

Historia

Be-Pe plåtslageri startades 1978 av Bertil och Per-Arne Larsson.

Företaget drevs som ett tvåmansföretag i många år, men i början av 2000 talet så anställdes Bertils son Magnus.

År 2008 tog Magnus över verksamheten. Sedan dess har det hänt mycket; ombildning till AB, ökat antal anställda, större lokaler, nyare maskinpark.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att i första hand använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter.

Spill som trä och plast slängs i en container  för brännbart material eller lämnas till närmsta återvinningsstation för förbränning.

Spill av metaller, koppar, aluminium m.m. lämnas till Uppsala skrotcentral för återvinning.

I vårt samarbete med Lindab Sverige AB skall vi övergå, så snart de kan, till Green Coat lackerad plåt.

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Skattereduktion för rotarbeten medges med 30% arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

 

Det är utföraren, vi på BePe Plåtslageri, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Medarbetare

Magnus Karman

VD Plåtslagare

Carl-Gustav Ålander

Plåtslagare

Robin Thilander

Plåtslagare

Fredrik Johanssen

Plåtslagare