Plåtslageri

Vi utför takarbeten och allt inom byggnadsplåtslageri!

Tak:

 • Band-och skivtäckningar
 • Trp
 • Plegel
 • Ler- och betongtegel

Garneringsarbete:

 • Skorstensbeslag
 • Takluckor
 • Stosar och ventilationshuvar
 • Fönsterbläck,
 • Gavellister, fotplåt, vindskiveplåt och nockplåt

Vattenavrinning:

 • Hängrännor, fotrännor och gesimsrännor
 • Stuprör
 • Ränndalar och vinkelrännor

Taksäkerhet:

 • Snörasskydd
 • Gångbryggor
 • Takstegar och väggstegar
 • Nockräcken