Takskottning

Vi ser till att hålla era tak fria från snö och is!

När vintern kommer kommer också problemen med snö och livsfarliga istappar. Stora snömassor kan även leda till takläckage

Vi har utbildad personal som röjer snö och is på ett säkert sätt.