Våra tjänster

Takskottning

Vintern är en prövning för alla tak. Med oss undviker du riskerna med snö- och isfyllda tak.

Ett snöfritt tak är ett bra tak

Snö och is äventyrar både skicket och säkerheten för fastighetens tak. Ohanterade snömassor kan medföra takläckage och istappar vilket, som vi alla vet, kan vara livsfarligt. Därför måste snö och is regelbundet avlägsnas under vintertid. Takskottning är ett av Be-Pe Plåtslageris expertområden. Med hjälp av vår utbildade personal röjer vi snö och is på ett säkert sätt.

Tumma inte på vinterns takskottning – anlita Be-Pe.

Vi kan takskottning

Kontakta oss för mer information om tjänsten.